Psykolog Lone Jakobsen

Psykologisk klinikAutoriseret psykolog Lone Jakobsen

Autoriseret af dansk psykolognævn i 2002
Medlem af dansk psykolog forening

2 årig systemisk/narrativ efteruddannelse
Kurser og supervision til specialistuddannelse for psykologer 2002-2019

Områder:
Voksne, børn og unge
Individuelle, par og gruppeforløb
Supervision til andre faggrupper

og til psykologer som ønsker autorisation.

 De fleste mennesker kommer på et tidspunkt i livet ud for så store udfordringer/belastninger, at det kan være nødvendigt at kontakte en psykolog. 

Når du føler dig fastlåst, og tidligere ellers brugbare mestringsstrategier ikke slår til, og de sædvanlige støttende relationer ikke er tilstrækkelige, kan en psykolog ofte hjælpe.


Særlige kvalifikationer og erfaringer:
Angst, depression, sorg, tab, stress, livskriser, akutte kriser/belastninger, voldsomme hændelser, egen/andres livstruende sygdom, funktionstab, familierelationsproblemer, samliv/ophør af samliv, børneopdragelse, mobning, selvdestruktiv adfærd, misbrug, selvværd/selvtillid, samarbejde/samarbejdsproblemer.