Psykolog Lone Jakobsen

Psykologisk klinik


Den psykologiske samtale/behandlingsforløbet


I det psykologiske samtaleforløb lægger jeg vægt på, at møde dig i trygge rammer med respekt, faglighed, ansvarlighed, nærvær og empati.

Alle mennesker er unikke, derfor målrettes den psykologiske behandling specifikt til dig.


For at kunne målrette behandlingen til netop dig og dine behov, arbejder jeg udfra en bred vifte af psykologiske forståelsesrammer og metoder:
Kognitiv - Systemisk - Narrativ - Eksistentiel & Psykodynamisk.


Ved den første samtale afklares det, i samarbejde med dig, hvilke temaer og mål der skal være i focus. Der skabes fundament for en forandringsskabende proces, hvor du bliver mødt, hvor du er lige nu med en åben og bred tilgang. 

Det tilstræbes, at skabe øget trivsel med brugbare mestringsstrategier og sammenhæng og mening i dit liv, med ny indsigt og udsigt.