Psykolog Lone Jakobsen

Psykologisk klinikKontakt: Telefon 23906158. Hverdage  mellem kl. 8.30-9.00. Hvis jeg ikke besvarer dit opkald, er du velkommen til at indtale en besked på min telefonsvarer. Jeg vil kontakte dig hurtigst muligt.

Parkering: Der er gode parkeringsmuligheder i området og gratis parkering i 1 time. Har du brug for længere parkeringtid, kan parkeringskort hentes i receptionen.

Ankomst: Når du ankommer på Dronningegården, bedes du tage plads i receptionen, hvor jeg henter dig. Du er velkommen til at forsyne dig med kaffe, the, kakao m.v.

Tidsramme: En individuel samtale varer 45 minutter. Kommer I som par bruges ca. 80-90 minutter. Tidsrammen for et gruppe- og supervisionsforløb afhænger af antal personer og aftales derefter.

Vejledende priser: Prisen for en individuel samtale er 950 kr. Taksten for en parsamtale er 1200 kr. Et gruppeforløb afregnes efter gruppens størrelse.

Medlem af Danmark: Er du medlem af Danmark, kan du søge 300 kr i tilskud for hver session.

Afbud: Hvis du er forhindret i at komme til den aftalte tid, eller vil ændre din tid, bedes du kontakte mig senest kl.12.00 dagen før den aftalte tid. Du kan melde afbud telefonisk. Hvis jeg ikke tager telefonen, bedes du indtale en besked. Ved afbud efter kl. 12.00 opkræves betaling efter gældende regler.

Behandling af personoplysninger.

Journalisering: Jeg har pligt til at skrive journal og skriver noter om dine sociale forhold og dit helbred. Formået er, at give dig en god og relevant behandling. Din journal bliver opbevaret sikkert og destrueres 5 år efter vores sidste samtale. Du kan få oplyst, hvad der står i din journal.

Oplysninger fra andre: Hvis du har givet samtykke til fx din læge, forsikring, kommune m.fl., kan jeg fra dem modtage oplysninger om dig.

Tavshedspligt: Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig, der har adgang til din journal. Jeg kan dog videregive oplysninger til din læge, forsikring m.fl., hvis du har givet samtykke til det.

Underretningspligt: Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du er til skade for dig selv eller andre. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg vurderer, at et barn eller ung under 18 år er alvorlig truet på sin trivsel og udvikling. 

Andre oplysninger: Jeg kan registrere og videregive andre nødvendige oplysninger til brug for afregningsformål eller behandling af din sag, fx til din forsikring, sygeforsikring, kommune, hvis disse fuldt eller delvist betaler din behandling. Der videregives i disse tilfælde kun de oplysninger, som er nødvendige for behandlingen af din sag og kun med dit samtykke. 

De oplysninger jeg har registret til afregningsformål udveksles kun i det omfang, det er nødvendigt for at gennnemføre betalingerne og for revision. Disse oplysninger behandles fortroligt med hjemmel i databeskyttelsesforordningen.

Jeg følger retningslinierne i EU`s dataforordning, psykologloven, serviceloven, sundhedsloven og straffeloven.

 

 

 

 Her bor vi